Print

   Studiul „ INDUSTRIA DE MASE PLASTICE” cu informatii despre:
 
-    Evolutia economiei romanesti, Industria românească în perioada de criză, Principalii indicatori economici realizati  in  industria prelucratoare in perioada 2004-2011; Strategia pentru Relansare Industriala a Romaniei;                        
-    Evolutia Productiei Industriale in anul 2012 comparativ cu anul 2011 ;                                                             
-    Prezentarea generala a sectorului industriei chimice ;                       
-    Situatia financiara a companiilor din sectorul industriei  chimice pe anul 2011                                                                            
-    Distributia numarului de companii pe categorii detaliate ale cifrei de afaceri  pe anul 2011                                                             
-    Prezentarea industriei de mase plastice , Domenii de aplicare , Clasificarea industriei de mase plastice  , Tehnologii utilizate in industria de mase plastice,   Beneficiarii finali si sectoarele de destinatie a produselor- 2012                  
-    Evolutia principalilor indicatori in industria chimica si mase plastice in perioada  2010-2012                                                 
-    Date 2010-2012 ref Productia de plastice in forme primare,  Productia de materiale plastice, Evolutia volumului si structurii comertului international                                                                                    
-    Analiza swot a industriei  de mase plastice, Probleme cu care se confrunta industria de mase plastice, Propuneri pentru redresarea industriei de mase plastice