Asociatia Patronala a Prelucratorilor de Mase Plastice

  Baze de date ( in format xls)

•    Firme din domeniul prelucrarii maselor plastice( cod CAEN 2221,2222,2223,2229)
•    Firme din domeniul reciclarii( cod CAEN 3832)
•    Firme producatoare de articole injectate;
•    Firme producatoare de materii prime in forme primare( cod CAEN 2016)
•    Firme producatoare de matrite si firme distribuitoare de echipamente si utilaje pentru industria de prelucrare a maselor plastice

  THE ROMANIAN PLASTICS INDUSTRY – este un  nou material elaborat de ASPAPLAST - in limba engleza , cu informatii despre:

-    Principalii indicatori economici pentru industria de mase plastice si cauciuc(  2011-2014), companii care activeaza in sector si numar de angajati ( 2012-2014), date ref productia fizica  si balanda comerciala a produselor din plastic fabricate in perioada 2011-2015; productia si balanta comerciala de materii prime ( 2011-2015)

   Studiul „ INDUSTRIA DE MASE PLASTICE” cu informatii despre:
 
-    Evolutia economiei romanesti, Industria românească în perioada de criză, Principalii indicatori economici realizati  in  industria prelucratoare in perioada 2004-2011; Strategia pentru Relansare Industriala a Romaniei;                        
-    Evolutia Productiei Industriale in anul 2012 comparativ cu anul 2011 ;                                                             
-    Prezentarea generala a sectorului industriei chimice ;                       
-    Situatia financiara a companiilor din sectorul industriei  chimice pe anul 2011                                                                            
-    Distributia numarului de companii pe categorii detaliate ale cifrei de afaceri  pe anul 2011                                                             
-    Prezentarea industriei de mase plastice , Domenii de aplicare , Clasificarea industriei de mase plastice  , Tehnologii utilizate in industria de mase plastice,   Beneficiarii finali si sectoarele de destinatie a produselor- 2012                  
-    Evolutia principalilor indicatori in industria chimica si mase plastice in perioada  2010-2012                                                 
-    Date 2010-2012 ref Productia de plastice in forme primare,  Productia de materiale plastice, Evolutia volumului si structurii comertului international                                                                                    
-    Analiza swot a industriei  de mase plastice, Probleme cu care se confrunta industria de mase plastice, Propuneri pentru redresarea industriei de mase plastice            

Magazin mase plastice