Asociatia Patronala a Prelucratorilor de Mase Plastice

Informare tehnico-economica

Legislatie

Login Form

Situaţia schimburilor bilaterale dintre România şi Franţa în semestru I, 2012

După recordul schimburilor economice româno-franceze atins succesiv în doi ani de criză economică, respectiv 5,8 mild. Euro în 2010 şi 6,5 mild.Euro în 2011, în primul semestru 2012, comerţul bilateral a însumat 3,124 mild. Euro, marcând o scădere de -3,10% faţă de perioada similară din 2011. Scăderea s-a datorat reducerii exporturilor (-6,30% faţă de perioada similară din 2011), în timp ce importurile au crescut cu 0,26%, generând un deficit comercial de -25,98 mil. Euro (faţă de excedentul de 82 mil. Euro din aceeaşi perioadă 2011). În prezent, ponderea Franţei în comerţul total al României este de 6,35%, respectiv: 6,94% la export şi 5,86% la import.

În primele 6 luni din 2012, exportul a totalizat 1549,63 milioane Euro, respectiv o scădere cu 6,30% faţă de perioada similară a anului 2011 (1652 mil.Euro). Reculul exporturilor româneşti către Franţa a fost mult mai puternic decât cel înregistrat de România în raport cu ţările europene (-1,37%), în condiţiile în care exporturile româneşti către ţările UE au avut o creştere modestă (0,28%). Nivelul exportului românesc în primul semestru marchează totuşi o redresare faţă de T1, când exporturile au marcat un recul de cca. 12% faţă de perioada similară din 2011. Franţa se situează pe locul 3, cu o pondere de 6,94% în exportul românesc.

Importul, în valoare de 1575,48 milioane Euro în primele 6 luni ale anului 2012 a înregistrat o creştere de 0,26% faţă de perioada similară a anului 2011 (1580 mil.Euro), creştere inferioară creşterii de ansamblu a importurilor României din ţările europene (1,67%), precum şi celei a importurilor din ţările europene (3,19%). Importurile din Franţa au o pondere de 5,86% în totalul importurilor romaneşti, respectiv locul 4.

Creşterea mai rapidă a importurilor româneşti faţă de exporturi a condus la modificarea substanţială a balanţei comerciale, care a înregistrat la 30.06.2012 un deficit de – 25,98 milioane Euro, faţă de excedentul de 82,16 milioane Euro consemnat la finele primelor 6 luni din 2011, ceea ce plasează Franţa pe locul 30 în topul ţărilor cu care se înregistrează deficit comercial.

 Structura exporturilor

Principalele 6 grupe de produse la export, care concentrează 86% din exportul românesc în Franţa sunt: maşini, aparate, echipamente electrice (28,1%), vehicule, aeronave şi echipamente de transport (23,4%), materii textile şi articole din acestea (11,5%), metale comune şi articole metalice (8,3%), mărfuri şi produse diverse (8,1%), mase plastice şi articole, cauciuc (6,8%).

În primele 6 luni ale anului 2012, exportul românesc câtre Franţa s-a concentrat, în proporţie de peste 51% la nivelulul a două grupe de produse, respectiv vehicule, aeronave şi echipamente de transport şi maşini, aparate, echipamente electrice. Alte grupe cu ponderi importante în exportul romanesc cu destinaţia Franţa sunt materiile textile şi articole din acestea, grupa “alte produse” (in cadrul căreia predomină mobila şi produsele din lemn), grupa metalelor comune, precum şi masele plastice şi articolele din cauciuc.

Scăderea exporturilor româneşti pe relaţia Franţa în prima parte a anului 2012 s-a făcut în special pe seama grupei de produse “vehicule şi echipamente de transport”, care a marcat un recul de cca. 9 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă 2011.

Creşteri semnificative au înregistrat în această perioadă grupele de maşini, aparate, echipamente electrice (+4,5 puncte procentuale), metale comune (+1,1 puncte procentuale), produsele regnului vegetal (+1 punct procentual) şi materialele textile şi articole din acestea (+0,8 puncte procentuale), pasta de lemn, deşeuri de hârtie şi alte mărfuri (câte 0,5 puncte procentuale fiecare).

Creşteri mai puţin semnificative ale exportului au avut grupele “grăsimi vegetale”, “materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, “piei crude/tabacite, blănuri şi art. din acestea” şi “ mărfuri şi produse diverse” (câte 0,3 puncte procentuale fiecare).

 Structura importurilor

Principalele 6 grupe de produse la import, care reprezintă cca. 87% din importurile României din Franţa sunt: maşini, aparate, echipamente electrice (32,3%), vehicule, aeronave şi echipamente de transport (15,5%), produse ale industriei chimice si conexe (14,0%), metale comune şi articole metalice (10,4%), mase plastice şi articole, cauciuc (7,5%), materii textile şi articole din acestea (7,4%).

În prima parte a anului 2012, importurile din Franţa au evoluat în parametri relativ similari primei părţi a anului 2011, ponderea principalelor 6 grupe de produse fiind relativ constantă, diferenţe notabile înregistrându-se doar la grupa de vehicule şi echipamente de transport (scădere de 1,2 puncte procentuale) şi materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (creştere de 0,4 puncte procentuale). În plus, o creştere mai importantă a importurilor s-a constatat la grupa de produse ale regnului vegetal (creştere de 0,7 puncte procentuale).

Contracţia comerţului bilateral s-a datorat atât conjuncturii negative din zona Euro, cât şi climatului de afaceri francez, care a marcat o stagnare în primele şase luni ale anului. Un factor determinant a fost şi reculul înregistrat de piaţa auto europeană şi franceză, cea din urmă afectată şi de finalizarea programului prima de casare pentru achiziţiile de automobile. Aceste evoluţii negative s-au repercutat asupra exporturilor româneşti, centrate în proporţie de peste 50% pe grupele de produse finite şi componente destinate industriei auto.

 

 

Sursa: Portal Romanesc de Comert exterior, 10 octombrie 2012,BPCE Paris

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services